APOLEX
BAZA LEKOVA

PRIJAVAREGISTRACIJA

+ Registrujte besplatno Vašu apoteku

Šta je Apolex?

Apolex je informacioni sistem koji sadrži baze lekova registrovanih apoteka, a čija je svrha pružanje informacija o stanju tržišta lekova u Srbiji.

Kako funkcioniše Apolex?

Apolex prikuplja podatke o stanju lekova u apotekama koje se registruju na sistem, tako što apoteke šalju svoje baze lekova sa podacima o dostupnosti i ceni, a ti se podaci objavljuju na sajtu lekovi.org gde posetioci mogu da se informišu o lekovima u apotekama.

Ko može da koristi Apolex?

Svaka apoteka koja se registruje na sajtu Apolex-a.

Da li je Apolex besplatan?

Da.

Koje su prednosti Apolex-a?

Prednosti Apolex-a su brojne.
Pre svega, potrošačima pruža efikasan način informisanja o dostupnosti i cenama lekova putem sajta lekovi.org, objedinjavanjem na jednom mestu svih informacija o stanju lekova u apotekama u Srbiji.

Prednosti za registrovane apoteke na Apolex:

RAD SA APOLEX-om

Apoteka popunjava Apolex bazu lekova sa svojom bazom, odnosno upisuje ime, oblik i cenu svakog leka iz svoje baze ručnim ili automatskim putem.
Na raspologanju su opcije uvoza baze slanjem XML ili CSV fajla izvezenim iz baze lekova apoteke.
Apoteka može da uredi bazu na Apolex-u ručnim ažuriranjem, kao i da izveze Apolex bazu.
Takođe, postoji opcija automatskog uvoza registra lekova bez cena, radi upisa samo cena od strane apoteke.
Nakon uređivanja baze lekova, apoteka uključuje javni prikaz na sajtu lekovi.org, čime se ostvaruje pravo na
prikaz naziva, kontakt podataka i podataka iz baze lekova na svakoj posebnoj stranici leka na sajtu lekovi.org,
gde svaki posetilac sajta lekovi.org može da se informiše.

kontakt@lekovi.org